En æra er slut

Efter ca. 21 år er Chess House lukket i sin nuværende form.

Foreningen Chess House er den 18/7 2019 opløst.

Tidligere formand for Chess House Sven Christensen oplyser følgende:

I forbindelse med generalforsamlingen, der blev afholdt 23/3 2019, blev der fremlagt både strategi og budget, der kunne sikre den fortsatte drift af Chess House. Valget stod mellem udvikling af vores skakhus eller afvikling. Man besluttede i forbindelse med generalforsamlingen at lave en ekstraordinær generalforsamling for at flest muligt af vore medlemmer kunne bidrage til debatten om foreningens fremtid. Tiden siden generalforsamlingen er gået primært med personlige angreb på undertegnede på sociale medier og til et debatmøde afholdt den 26/6 2019. Der er ikke på noget tidspunkt fremkommet forslag eller konstruktive synspunkter. Kritikerne har ikke på noget tidspunkt kommet med alternativer, hverken i form af ny ledelse/bestyrelse, eller til en plan for hvordan man ønskede at drive foreningen videre.

D.v.s man ønskede at fjerne den nuværende ledelse, men uden at ane hvad man så skulle stille op.

Det er uansvarligt.

Den ordinære drift i Chess House uden ekstraindtægter giver et resultat på minus 20 – 30.000 kr. om året. En gruppe frivillige har sikret, gennem højt aktivitetsniveau og en ekstraordinær indsats, at de seneste to regnskabsår har givet overskud. Hovedårsagen til at den ordinære drift er negativ er en dyr lejekontrakt, der har belastet Chess House gennem mange år, samtidig med at vi må konstatere at salget i cafeen er faldet støt gennem de seneste 5 år, hvilket også blev dokumenteret på generalforsamlingen. Regnskabsåret 2016 var det sidste år, inden vi satte de nye initiativer i gang, og der var underskuddet ca. 16.000 kr. hvilket kostede ca. 20% af vores egenkapital, og havde vi fortsat på samme måde ville egenkapitalen være væk, og Chess House ville allerede være lukket sidste år.

At fortsætte driften uden ekstraindtægter vil derfor være uansvarligt.

En gruppe, der udgør ca. 10% eller mindre af vores samlede medlemsskare har den opfattelse, at de er bestemmende i Chess House. De har brugt alle midler i kampen for at "redde" Chess House. Der er fremkommet en række udokumenterede påstande, og hver gang de er blevet gendrevet, har man bare fundet på noget nyt. Der er blevet løjet og manipuleret gang på gang, og der er blevet sendt trusler og ikke mindst et ultimatum om, at jeg kunne blive som formand, såfremt jeg imødekom alle gruppens krav (uden at specificere kravene!). Denne handlemåde er ikke bare håbløst tåbelig, den er også i høj grad udemokratisk og derfor uacceptabel i en almennyttig forening.

At fortsætte foreningen med en gruppe, der ønsker at ødelægge alt indefra, er uansvarligt.

Vi har oplevet opfordringer til boycot, både her før en ekstraordinær generalforsamling, men også såfremt man ikke får sin vilje efter en ekstraordinær generalforsamling, d.v.s at uanset hvad der sker, vil man fortsat sabotere foreningen, så godt man kan. Nu er en sådan boycot ikke særligt effektiv, vi har både holdt Pinseturnering, Super Lyn og Summer Open med glade deltagere, men tankegangen bag sådanne opfordringer er temmelig syg. I forvejen er der mange fra oplandsklubberne, der ikke har lyst til at komme i Chess House, fordi man for år tilbage var kendt for druk og slagsmål. I to år har vi kæmpet møjsommeligt for at ændre dette image. Vi ønskede at vise, at der var kommet nye kræfter til, og at der var en helt anden ånd og tone i Chess House, men de seneste måneders begivenheder viser bare, at de gamle svagheder og laster er ved at dukke op til overfladen igen og ønsker at tage kontrol over vores skakhus.

At basere fremtiden på uduelighed og inkompetence er uansvarligt.

Derfor har vi efter moden overvejelse valgt at nedlægge Foreningen Chess House, på trods af at det er både sørgeligt og vemodigt, men med den seneste tids udvikling er det den eneste fornuftige og rigtige løsning.

Der blæser nye vinde i skakverdenen og mange børn og unge, forældre, trænere og skakspillere, sponsorer og samarbejdspartnere har loyalt bakket op om vores nye linie. Tak for denne opbakning. Vi vender stærkt tilbage den 10/8 kl. 12.00 – hvor vi lancerer New Chess House – Link: newchesshouse.dk

Vi går en spændende fremtid i møde sammen.

Sven Christensen
Tidligere formand for Chess House

Praktiske oplysninger:

Alle børn og unge, der har været medlem af Chess House vil modtage et nyhedsbrev i nær fremtid fra New Chess House, der fortæller mere om fremtiden og de aktiviteter, vi kan tilbyde i den kommende sæson.

Alle med gyldige gavekort udstedt af Chess House gennem de seneste 24 måneder vil kunne bruge dem i forbindelse med kommende turneringer i New Chess House.

Alle, der har nøgler til Chess House (og det er mange!) kan aflevere dem i postkassen t.v. for hoveddøren.

Da Foreningen Chess House ikke længere eksisterer, afholdes der derfor heller ikke ekstraordinær generalforsamling den 29/07-2019.