Nyhed

Møde 23. juli

På mødet i Chess House her til aften var alle fremmødte enige om, at Sven Erik Højstrup Christensen ikke har lovhjemmel til at opløse Chess House som forening. Det kan alene to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger beslutte jf. vedtægternes § 10.
Derfor blev det besluttet at gennemføre den varslede ekstraordinære generalforsamling mandag den 29. juli 2019, kl. 19.00 i Chess Houses lokaler på Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Indkomne forslag
3. Valg til bestyrelse
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelt.
Der er i hvert fald indkommet følgende to forslag:
1. Generalforsamlingen opsiger med øjeblikkelig virkning Fundraisingaftalen mellem Sven H. Christensen og Foreningen Chess House.
2. Generalforsamlingen udtrykker mistillid til formand Sven H. Christensen og vælger en ny bestyrelse.
Mener man at have indsendt andre forslag, så kontakt mig på thv@vip.cybercity.dk og jeg vil få den fremlagt her.
Med venlig hilsen

Comment here

Leave the field below empty!