Aarhus Sommerskak er aflyst

Jeg er meget ked af at måtte meddele, at Aarhus Sommerskak den 2. - 5. juli er blevet aflyst på grund af branden fredag eftermiddag i Chess House. Hel

Læs mere

Brand i Chess House

Fredag eftermiddag har der været brand i Chess House. Det meste af 1. sal i huset er hårdt ramt af branden. Politiet mener, at branden er opstået i kø

Læs mere

Chess House Sommer Weekend

Chess House inviterer til en 5. runders weekendturnering den 24. – 26- juli. Der spilles i 6-mandsgrupper, nederste gruppe dog Monrad. Se hele indb

Læs mere

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen den 24. juni var der nyvalg til 4 poster i bestyrelsen. Den nye bestyrelse ser således ud: Formand: Thomas Vestergård Kasse

Læs mere

Indsamling (status)

Som anført i nyhedsbrev af 7. februar har vi nu en anmeldt støtteindsamling der løber indtil 30/11 2020. Alle beløb er velkomne på kontonummer 2316

Læs mere