IndbydelseNyhed

Indkaldelse til generalforsamling – opdatering

Opdateret den 19. juni 2020 af Thomas Vestergård. På grund af situationen med corona-virus er generalforsamlingen udsat til den 24. juni kl. 19.00. Med samme dagsorden. 

Indkaldelse til generalforsamling i Chess House, onsdag den 25. marts kl. 19.00 i foreningens lokaler på Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
På valg er kasserer Morten Rasmussen og bestyrelsesmedlemmerne Per Oehlerich, Tom Petri og Dennis Hemdorff. Derudover vil Mads Boe gerne trække sig et år før tid.
Der skal også vælges to bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisorer.
Jan Christensen er på valg.
Revisorsuppleant Niels Danstrup er på valg.
8. Eventuelt.

Comment here

Leave the field below empty!