Nyhed

Revideret 2019 regnskab

Dd. er Chess House’s 2019 regnskab blevet revideret med nedenstående regnskabserklæring.


Det er min overbevisning, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningen Chess House’s økonomiske stilling på statustidspunktet.

Der er siden statustidspunktet ikke indtruffet forhold, som rykker ved denne vurdering.

Første halvår er dog bogført uden bilag, men ud fra bankudskrift – hvorfor konteringen i H1 er forbundet med en vis usikkerhed. Tidl. formand og kasserer oplyser at bilag er afleveret til advokat, men det har ikke været muligt at få at vide hvem advokaten er!

Vedr. husleje, vand og varme er der her i 2019 betalt skyldige beløb for 2018, som ikke var at finde på skyldige omkostninger i regnskabet for sidste år. Beløbene er medtaget i dette regnskab, som ekstra husleje/vand/varme vedr. 2018.

Der er bogført et tilgodehavende hos tidl. formand og kasserer på godt 200k, men da dette beløb er forbundet med stor usikkerhed er det samtidigt hensat til tab. Chess House kører en verserende politisag for at få pengene tilbage, på dagen for regnskabsaflæggelsen er der ikke nyt i sagen.


Af positivt private årsager er det ikke sikkert at jeg vil være til stede ved den kommende generalforsamling, hvorfor regnskabet måske fremlægges af en anden. Spørgsmål vedr. regnskabet er velkommen til mig pr. mail, jeg vil prioriterer at svare dem som er registrerede 2020 medlemmer. Evt. gode spørgsmål og svar vil jeg løbende lægge på Facebook.

Der har været spurgt på Facebook om alle i bestyrelsen fortsætter efter generalforsamlingen, jeg takker af for denne gang, hvilket også var kendt for bestyrelsen da jeg blev valgt i sommers. Selvom jeg fortsat er i bestyrelsen lidt endnu, vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet, både til bestyrelsen, revisorer og andre aktører i Chess House; I gør et fantastisk stykke arbejde hver især, på trods af svære kår. Jeg kan kun håbe på at endnu flere medlemmer og skak interesserede vil bakke op om foreningen og dens aktiviteter i fremtiden.

Længe leve Chess House.

Morten

Se 2019 regnskabet her

Comment here

Leave the field below empty!