Ny bestyrelse

På generalforsamlingen den 24. juni var der nyvalg til 4 poster i bestyrelsen. Den nye bestyrelse ser således ud: Formand: Thomas Vestergård Kasse

Læs mere

Indsamling (status)

Som anført i nyhedsbrev af 7. februar har vi nu en anmeldt støtteindsamling der løber indtil 30/11 2020. Alle beløb er velkomne på kontonummer 2316

Læs mere

Revideret 2019 regnskab

Dd. er Chess House's 2019 regnskab blevet revideret med nedenstående regnskabserklæring. Det er min overbevisning, at regnskabet giver et retvi

Læs mere

Superlyn den 6. marts

Kom og spil lyn i Chess House fredag den 6. marts kl. 19.00. Man kan tilmelde sig indtil kl. 18.30; men gør det gerne før. Tilmeld dig her: http://

Læs mere