IndbydelseNyhed

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Chess House.
Den 18. august 2021 kl. 19.00 i vores lokaler på Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
Formand Thomas Vestergård er på valg.
Kasserer Lars Christensen er på valg – ønsker ikke genvalg (Lars Christensen meldte allerede ud på sidste års generalforsamling, at han kun ville sidde 1 år)
Bestyrelsesmedlem Lars Hansen er på valg
Bestyrelsesmedlem Jonas Nielsen er på valg.
Bestyrelsessuppleant Torben Kyhl Sørensen er på valg

7. Valg af revisorer.
Revisor Rasmus Skytte er på valg
Revisorsuppleant Niels Danstrup er på valg

8. Eventuelt.

Comment here

Leave the field below empty!