Nyhed

Generalforsamlingen er suspenderet

Generalforsamlingen den 18. august er suspenderet. Den genoptages onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00 i foreningens lokaler på Olof Palmes Alle 11. Vi er nået til punktet valg af bestyrelse på dagsordenen. Dirigent Morten Lyck Hansen valgte at suspendere generalforsamlingen, således at der kan findes kandidater til formands- og kassererposten.

Formandens beretning var inden da blevet enstemmigt godkendt. Den kommer her:

Chess House generalforsamling den 18. august 2021 i klubbens lokaler.

Formandens beretning

Vores sidste ordinære generalforsamling var den 24. juni 2020 i lokalerne på Katrinebjergvej 111 A. Vi havde fået valgt bestyrelsesmedlemmer på alle poster, corona-epidemien så ud til at gå i sig selv igen, så vi var meget optimistiske med hensyn til fremtiden. To dage senere blev jeg ringe op af vores udlejer, Olav de Linde, der fortalte, at der var brand i Chess House og at brandvæsen og politi gerne ville tale med mig. Jeg hastede op til Katrinebjergvej, der var helt spærret af brandbiler. Det var førstesalen af spillestedet, der var ramt af branden. Det viste sig, at det var køleskabet i baren, der var brudt i brand. Førstesalen var så godt som raseret, der var ikke mange ting, der kunne reddes. Nordre og Århus/Skolernes skabe med bl.a. skakhistoriske effekter, var gået tabt. Fjernsyn, computere, den massive bar, varelager etc. var ødelagt.

Heldigvis var hele stuen uskadt, her stod bl.a. 6. HKs livebrættet, reproduktionen af Antti Favéns skakmaleri fra Café de la Régence, som vi har lånt af Svend Svendsen, hang heldigvis også nedenunder.

Vi fik hurtigt stillet et erstatningslokale til rådighed, Katrinebjergvej 111 N, til rådighed af Olav de Linde. Her gennemførte vi Chess House Sommer Weekend med 30 deltagere, som Martin Matthiesen vandt.

Der var dog andre planer med Katrinebjergvej 111 N, så det endte med, at vi flyttede ovenpå til Møllevangs Alle i kæmpestore lokaler. Her fik vi gennemført Festugeturneringen med 26 deltagere og Jens Ramsdal som vinder. Nordre og Århus/Skolerne havde også deres klubaftner igen, og VRS lejede sig ind et par mandage, da deres egne lokaler blev lukket af kirkeministeriet på grund af corona.

Vi fik også afholdt et par Junior Grand Prix’er, inden coronaen igen begyndte at sætte meget strikse restriktioner for at mødes ved skakbrættet. Vi nåede dog akkurat lige at afholde en stormesterturnering i slutningen af november og begyndelsen af december, inden alt blev lukket igen.

Når det nu skulle være, var timingen ikke den værste. Vores lejekontrakt med Olav de Linde udløb den 31. december 2020, og vi fik lov til at flytte vores møbler herop i det nye lokale den 29. december. Tak til de cirka 10 personer, der gav en hånd med den dag.

Vi kunne først flytte ind officielt den 1. maj, hvorfor vi trods alt har sparet 4 måneders husleje, hvilke på Katrinebjerg havde svaret til 45.000,- kr. i Vores nye lokaler er huslejen omkring halvdelen af den gamle.

Da restriktionerne igen begyndte at lette lidt i slutningen af foråret, afholdt vi to børne EMTer i maj og juni med henholdsvis 18 og 16 deltagere. I juli afholdt Århus/Skolerne en IM-open med 18 deltager i samarbejde med Chess House. Århus/Skolerne havde ansvaret for det økonomiske, og tabte et par tusinde kroner. CH lagde lokaler og arbejdskraft til, og tjente en smule i den uge. Det vigtigste var dog, at vi igen kom på landkortet som et aktivt skaksted.

Både Nordre og Århus/Skolerne er kommet i gang med deres klubaftner efter sommerferien igen, og i næste weekend er Chess House udlejet til 6. HK, der holder et dommerkursus. Fra den 3. – 5. september spilles festugeturneringen her, desværre er der lige nu kun 13 tilmeldte, men tilmeldingsfristen er først den 31. august.

I weekenden den 24. – 26. september holder det danske landshold træningsweekend i Chess House. De har bedt om, at vi arrangerer en lynturnering en af dagene. Det bliver spændende at kunne indbyde til en turnering, hvor hele den øverste elite spiller med.

En af de opgaver, der virkelig har trukket tænder ud i mit formandsarbejde, er tilbagebetalingen af det tilskud på 112.000,- kr. som Sven Erik Højstrup Christensen fik Sport og Fritid i Aarhus Kommune til at udbetale på en meget billig baggrund. Det er som om, at det Sport & Fritid vi kender fra det daglige samarbejde, holdt helt fri, da der blev ansøgt om de 112.000 kr. til den efter alt at dømme fiktive skakserver til børn. Intet i ansøgningen blev kontrolleret, og afrapporteringen af projektet lever slet ikke op til det krævede, og indeholder flere ting, der burde have fået Sport & Fritid til at reagere.

Sport & Fritid er normalt meget strikse i deres sagsbehandling. Selv små regnskaber, som f.eks. et aktivitetstilskud i SK1968, kræver hele bestyrelsens underskrift samt også revisorerne. Det fiktive JGP-projekt til 112.000 kr. havde kun Sven Erik Højstrup Christensens underskrift.

Da Sport & Fritid fandt ud af, at vi på grund af corona-situationen havde nedsat juniorkontingentet til 50 kr. blev vi pålagt – i en coronatid – at holde en ekstraordinær generalforsamling for at forhøje kontingentet til 75 kr. Det afslører ikke den store konduite hos Sport & Fritid.

Det er på denne baggrund, at vi havde håbet, at Sport & Fritid ville tage deres del af ansvaret; men de er ikke til at bøje eller stikke i. Vi har bl.a. forsøgt på et videomøde under corona-epidemien. De har nærmest stillet os stolen for døren angående en afbetalingsordning, som jeg lige vil vise til sidst.

Vi er altså kommet i den groteske situation, at ærlighed overfor Sport & Fritid ikke kan anbefales. Det var en gruppe tidligere bestyrelsesmedlemmer, der fik mistanke om, at der var noget galt med JGP-projektet. Vi søgte aktindsigt, og så begyndte hele sagen at rulle herfra. Kommunen fandt efter vores henvendelse hurtigt ud af, at noget var galt, og vil nu have pengene tilbage, fra dem, der afslørede den formodede svindel.

Det kan godt være, at der som embedsmænd ikke er andet at gøre, men derfor må vi få politikerne på banen. Kan det virkelig være rigtig, at ærlighed ikke kan betale sig? Havde vi holdt vores kæft, skulle pengene ikke betales tilbage, og Sven Erik Højstrup Christensen og Christian Lillbäch var ikke blevet meldt til politiet.

Angående politisagen, så ved jeg at der så sendt som i juli måned har været en afhøring af et af vores medlemmer. Selv er jeg blevet afhørt 5 gange af politiet i Randers. Jeg håber snart, der bliver rejst tiltale, så vi kan få denne sag afsluttet. Vi får dog næppe nogensinde vores penge tilbage.

Det har for mig som formand været meget svært at få folk til at hjælpe til med praktiske ting under vores ellers meget få aktiviteter det seneste år. Det kan selvfølgelig være mig, den er gal med. Men jeg vil meget gene høre forsamlingens opfattelse af et par spørgsmål:

Hvad gør vi med kravet fra Aarhus Kommune – og er der nogen, der vil hjælpe med at drive Chess House fremadrettet?

Er det nu, vi skal sige farvel og tak eller har Chess House en fremtid?

Som jeg har opgjort det i dag, har vi cirka 40 voksne medlemmer. Vi er insolvente, som det vil fremgå af regnskabet. Vi betaler 3.500 kr hvert kvartal til Dansk Skak Union som afdrag på lånet. Jeg har aftalt med Asbjørn Christensen, at vi kigger på hans tilgodehavende i marts 2022.

 

Thomas Vestergård

 

Comment here

Leave the field below empty!