IndbydelseNyhed

Generalforsamling i foreningen Chess House

Onsdag den 4. maj. 2022 Kl. 19.00 i foreningens lokaler på Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse:
Kasserer Philip Konrad Hviid er på valg
Bestyrelsesmedlemmerne Tom Petri Petersen, Per Oehlerich og Jens Ramsdal er på valg.
Suppleant Martin Matthiessen er på valg
7. Valg af revisorer:
Jan Christensen er på valg
Revisorsuppleant Niels Danstrup er på valg.
8. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne

Thomas Vestergård, formand

Comment here

Leave the field below empty!