Nyhed

Tæt på lukning

På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 8. juni i foreningens lokaler blev det enstemmigt vedtaget, at vi vil nedlægge foreningen efter retningslinjerne i §10, stk. 2 i vores vedtægter.

Baggrunden for dette drastiske skridt forstås måske bedst når man læser formandens beretning fra den ordinære generalforsamling den 4. maj:

Sidste generalforsamling sluttede midt i september bl.a. på grund af corona-epedimien, så det er ikke så lang tid siden vi sidst holdt generalforsamling, men der er da heldigvis blevet spillet en del skak siden. Bortset for januar måned, hvor skakken igen lå stille på grund af covid-19, har det næsten været en normal sæson.

I september holdt landsholdet en træningsweekend i Chess House, og vi arrangerede i den forbindelse en fredagslyn, der desværre kun kunne samle 14 deltagere. GM Mads Andersen vandt finalen over GM Allan Stig Rasmussen.

I september holdt vi også Festugeturneringen med 28 deltagere, FM Martin Matthiesen, WIM Nina Høiberg og Mark Simkin delte førstepladsen.

I efteråret blev der også afholdt 2 Junior Grand Prix samlinger.

7 divisionshold har i sæsonen haft Chess House som hjemmebane, så der har været skak i mange weekender hen over vinteren. Den største begivenhed vi har haft var faktisk afslutningen i 2. division, hvor alle 8 hold = 64 spillere holdt sidste runde i Chess House. Vi havde lejet ekstra lokaler, og arrangementet forløb fint.

Vores næststørste begivenhed var AAM i februar måned med 62 deltagere, der over en weekend blev spillet 5 runder. Filip Boe Olsen blev Aarhusmester.

Udover vores egne arrangementer har Nordre og Aarhus/Skolerne også haft deres normale spilleaftner henholdsvis torsdag og tirsdag.

Derudover har Chess House lagt lokaler til diverse møder for bl.a. 6. HK, AAM i skoleskak, generalforsamling for Aarhus Skoleskak med mere.

Det store problem for Chess House og aarhusiansk skak i perioden har været bemandingen til aktiviteterne. Arrangementerne trækker store veksler på Tordenskjolds soldater, og ved nogen holdkampe, har der kun været en mand til live-skak, dommergerning og kantinedrift. Dette er selvfølgelig en helt uholdbar situation.

Vi har været noget pressede på de praktiske forhold i Kulturhus Bunkeren. Kælderen, hvor toiletterne ligger, er en byggeplads, og adgangsforholdene der har ikke altid været gode. Samtidig er man først nu, efter vi har boet her et år, kommet gang i byggeriet af det lovede te-køkken i gangen. Derudover har vi ikke kunne benytte vores kælderrum som ønsket, da det også var under ombygning.

For en måneds tid siden fik vi en henvendelse fra Kulturhus Bunkeren om, at vi ikke kan blive alene i vores nuværende lokale. Det har hos Kulturhus Bunkeren hele tiden været planen, at museum Ovartaci skulle bruge lokalet. Det var vi ikke klar over, da vi skrev lejekontrakt. Vi fik tilbudt forskellige løsningsmuligheder. Vi kunne deles om lokalet med museet, vi kunne dele lokale med House Keeping (som vi har lejet ved AAM og holdskak), vi kunne flytte ind i ”glasburet” ved siden af kantinen eller flytte med i et ret stort kælderlokale tæt på baren. Af forskellige årsager så kælderlokalet ud til at være den eneste løsning, som kunne fastholde ideen med Chess House, at vi har vores egne ugenerede lokaler, hvor vi ikke skal pakke brikker op og ned efter hvert arrangement. Imidlertid er hverken Nordre eller Aarhus/Skolerne med på den ide, da de ikke finder lokalet egnet til skak.

For 2 måneder siden var kasserer Philip Hviid og jeg til møde med Sport & Fritid, Aarhus Kommune. Det eneste vi fik ud af mødet, var, at det blev endnu mere klart, at vi næppe kommer til enighed med embedsmændene om at få vores påståede gæld til kommunen ud af verden via en dialog med dem. Vi har jo fundet ud af, at Sven Erik Højstrup Christensen ikke kunne repræsentere Chess House alene overfor kommunen i væsentlige forhold jævnfør vores vedtægter. Meget naturligt mener vi, at et IT-projekt til 160.000,- kr. må være et endda meget væsentligt forhold for en lille forening som vores. Beløbet overstiger langt vores daværende egenkapital. Sport & Fritid har spurgt en jurist i borgmesterens afdeling om dette spørgsmål, og en noget rodet og uforståelig redegørelse, giver juristen Sport & Fritid medhold i, at projektet ikke kan betegnes som væsentligt for Chess House. Juristen omtaler dog hele projektet som et arrangement, så hvor meget han har forstået af sagen, er ikke til at vide.

Selve politisagen om spilserver-projektet ligger mig bekendt stadig hos anklagemyndigheden.

I fredag fik jeg en henvendelse fra kommunen om, at vi ikke havde oploadet vores lokaleomkotningsbilag ordentligt, ligesom vi ikke havde indsendt vores tilskudsregnskab. Det sidste er bl.a. min fejl.

I lørdags fik jeg først en besked fra vores kasserer, at ifølge hans beregninger, havde Chess House i 2021 et overskud på omkring 10.000,- kr. Senere på aftenen fik jeg en mail fra kassereren om, at han alligevel ikke ville genopstille som kasserer af forskellige private grunde.

Mandag fik jeg en besked fra kassereren om, at han af personlige grunde ikke kunne komme til generalforsamlingen, ligesom han ikke ville kunne nå at lave et regnskab. Om han mente lige for tiden eller helt havde opgivet det, er endnu ikke klart.

Chess House står altså nu i en situation, hvor der ikke er udsigt til at vi får eftergivet vores gæld til kommunen, som vi kun har, fordi vi selv afslørede det fordækte projekt. Vi skal ud af vores nuværende lokale og har ikke udsigt til en brugbar løsning i Bunkeren og vi har ikke nogen kasserer eller kandidat til posten, ligesom vi ikke har et revideret regnskab for 2021. Dertil kommer den generelle mangel på frivillige.

Ud fra disse punkter er det min mening, at vi bør lukke foreningen Chess House. Det skal ske i god ro og orden og i dialog med vores kreditorer. Jeg er af den holdning, at Aarhus Kommune skal have så lidt som muligt af vores kassebeholdning som overhovedet muligt, mens vi bør betale Dansk Skak Union og Asbjørn Christensen så meget som muligt.

Rent praktisk skal der to ekstraordinære generalforsamlinger til for at lukke foreningen, hvis vores vedtægter skal overholdes. På den første skal der være 2/3 flertal for en lukning, mens der på den sidste bare skal være almindeligt flertal for en lukning. De skal indkaldes med 20 dages varsel, så hvis vi i morgen indkalder til den første, kan vi være ude af vores lokaler den 30. juni.

Thomas Vestergård, formand for Chess House

Comment here

Leave the field below empty!