Indsamling (status)

Som anført i nyhedsbrev af 7. februar har vi nu en anmeldt støtteindsamling der løber indtil 30/11 2020. Status d. 1/4 kr. 11.300 (eventuelle konta

Læs mere

Revideret 2019 regnskab

Dd. er Chess House's 2019 regnskab blevet revideret med nedenstående regnskabserklæring. Det er min overbevisning, at regnskabet giver et retvi

Læs mere

Kalenderen er opdateret

2020 kalenderen er opdateret, efter dagens bestyrelsesmøde. Den opdateren løbende i den kommende tid med bl.a. Junior Cyklus og Sommer Open og linke t

Læs mere