Indsamling (status)

Som anført i nyhedsbrev af 7. februar har vi nu en anmeldt støtteindsamling der løber indtil 30/11 2020. Alle beløb er velkomne på kontonummer 2316

Læs mere

Revideret 2019 regnskab

Dd. er Chess House's 2019 regnskab blevet revideret med nedenstående regnskabserklæring. Det er min overbevisning, at regnskabet giver et retvi

Læs mere