Bestyrelsen for Chess House

Opdateret 13. oktober 2021


Thomas Hauge Vestergård
Formand
Skriv til Thomas
Tlf.: 24 64 28 62

Philip Konrad Hviid
Kasserer
Skriv til Philip
Tlf.:

Lars Hansen
Junioransvarlig
Skriv til Lars
Tlf.: 28 90 48 90

Tom Petri
Skriv til Tom
Tlf.: 61 33 71 28

Per Oehlerich
Skriv til Per
Tlf.: 61 40 62 31

Jens Ramsdal
Tlf.:

Jonas Nielsen
Tlf.:

Suppleanter


Martin Matthiesen
Turneringsansvarlig
Dommer
Skriv til Martin
Tlf.: 27 21 20 36
Dennis Hemdorff

Poster uden for bestyrelsen


Poul Erik Nielsen
Juniorturneringer og Nyhedsredaktør
Skriv til Poul Erik
Tlf.: 20 58 53 27

Morten Fredsgaard Rasmussen
IT-arbejde (webmaster)
Skriv til Morten
Tlf.: 22 44 86 51

Rasmus Skytte
Revisor

Jan Christensen
Revisor

Niels Danstrup
Revisorsuppleant
Skriv til Niels
Tlf.: 29 61 50 76

Rengøringsholdet:
Torben Kyhl
Asbjørn Christensen
Mikkel Hansen
Dennis Hemdorff